ČSOB Stavební spořitelna
225 225 225

Restrukturalizace

Restrukturalizace je umožňována klientům, kteří se dostali do nepříznivé finanční situace (např. snížený příjem z důvodu nemoci, rozvodu, nečekané rodinné výdaje, snížení platu, ztráta zaměstnání apod.).

Jedná se o dočasnou změnu ve splácení oproti smluvně ujednaným podmínkám. Je-li klient ve fázi meziúvěru, pak restrukturalizace umožňuje snížení či úplný odklad vkladů na účet stavebního spoření související s meziúvěrem (dospořování). Je-li klient již ve fázi řádného úvěru, pak restrukturalizace snižuje úvěrovou splátku z původního smluvního ujednání až na 0,3 % z cílové částky. Restrukturalizaci lze poskytnout na dobu až 6 měsíců. Na restrukturalizaci není právní nárok.

Průběh restrukturalizace

Klient požádá o restrukturalizaci prostřednictvím formuláře. Probíhá posouzení žádosti. Je-li žádost schválena, odešleme klientovi dodatek k úvěrové smlouvě s odpovídající změnou ve splácení. Klient je povinen do doby účinnosti dodatku řádně hradit splátky. Dodatek musí být uzavřen všemi účastníky úvěrové smlouvy, jejich podpisy musí být ověřeny úředně nebo naším finančním poradcem. Řádně podepsaný dodatek je uzavřen a účinný okamžikem doručení zpět do stavební spořitelny. Splátky budou sníženy od první splatné splátky po uzavření Dodatku po dobu uvedenou v dodatku, max. 6 měsíců. Pokud klient neplní své smluvní povinnosti, zejména nehradí-li řádně a včas splátky, bude restrukturalizace předčasně ukončena.

Mám meziúvěr

Platím na dva účty - úroky a dospořování

Mám úvěr

Platím pouze na jeden účet
Ztratil jste příjem nebo se Vám snížil přechodně?
Zvýšily se Vám výdaje z důvodu zvýšených splátek úvěrů ve skupině ČSOB?
Máte snížené příjmy a současně zvýšené výdaje po přechodnou dobu?
Ztratil jste příjem nebo se Vám snížil trvale?
Zvýšily se Vám výdaje z jiných důvodů (energie, růst splátek v jiných bankách apod.?)
Máte snížené příjmy a současně zvýšené výdaje trvale?
Ztratil jste příjem nebo se Vám snížil přechodně?
Zvýšily se Vám výdaje z důvodu zvýšených splátek úvěrů ve skupině ČSOB?
Máte snížené příjmy a současně zvýšené výdaje po přechodnou dobu?
Ztratil jste příjem nebo se Vám snížil trvale?
Zvýšily se Vám výdaje z jiných důvodů (energie, růst splátek v jiných bankách apod.?)
Máte snížené příjmy a současně zvýšené výdaje trvale?